Sınai Mülkiyet Hakları


Türkmahall , deneyimli ekibiyle markaların seçimi ve araştırılması, tescil edilebilirlik durumu, marka yenilemeleri, benzer marka itirazları, marka lisans sözleşmeleri ve marka hukukuyla ilgili diğer bütün konularda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.


 • Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel tasarım, Coğrafi işaretler, Entegre devrelerin topografyası sınai mülkiyet haklarıdır.
 • Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel tasarım, Entegre devrelerin topografyasının tescil tarihinden itibaren kullanım süreleri vardır.
 • Marka: Her 10 yılda bir yenileme işlemi yapılmış ve kullanılıyor olmak kaydıyla ömrü sınırsızdır.
 • Patent: Her yıl yenileme işlemi yapılmış olmak kaydıyla ömrü 20 yıldır.
 • Faydalı Model: Her yıl yenileme işlemi yapılmış olmak kaydıyla ömrü 10 yıldır.
 • Endüstriyel tasarım: Her Beş yılda bir yenileme işlemi yapılmış olmak kaydıyla ömrü 25 yıldır.
 • Entegre devreleri topografyası: Kullanım ömrü 10 yıldır.
 • Coğrafi İşaretler: Kullanım denetim raporlarının her 10 yılda bir Türk Patent Enstitüsüne verilmesi gerekir. Denetim işlemlerinin yapılmaması, başvuru bilgilerini doğrulamaması halinde coğrafi işaret tescil sicil kaydı silinir.
 • Sınai Mülkiyet hakları tescil ettirilerek korunmaya başlar. Kullanımı zorunludur. Kullanılmayan sınai mülkiyet hakları iptal edilir.
 • Sınai mülkiyet hakları sadece tescil edildiği ülkelerde ve o ülkenin kanunları ile korunmaktadır.
 • Sınai mülkiyet hakkının tescil başvurusu, Tescil ile sonuçlanmadığı sürece tescil edilmiş sayılmaz.

Yazar: TürkMahall Danışmanlık