Yabancı Personel Çalışma İzni


Türkmahall Danışmanlık, 28 yıllık tecrübesi ve nitelikli personelleri ile belge alımından yatırımın tamamlanmasına kadar her adımda sizinle.Türkmahall Danışmanlık teşvik uzmanları, yatırım konunuza, kapasitenize ve yatırım yapacağınız bölgeye göre yararlanacağınız destekler ve yapmanız gerekenler hakkında bilgi vermek için hazır. Türkmahall ile çalışmıyor olsanız dahi aramak ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.


Bakanlık Çalışma izni başvuru dosyalarını aşağıdaki kriterleri dikkate alarak kapsamlı inceleme yapar


 • İş piyasasındaki durum, Çalışma hayatındaki gelişmeler,
 • İstihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür,
 • Yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması,
 • Yabancı personelin mensup olduğu ülke,
 • Yabancı personelin uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinlikleri, Yabancının eğitim durumu,
 • İşin özel niteliğini gösterir bilgiler,
 • Çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı vb konularda,
 • Yabancı personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulması halinde çalışma izni onaylanır.

Türkiye’de yabancı çalıştırmak isteyen işverenler, Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma izni almakla yükümlüdürler.Yabancı personel Çalışma İzni alınmadan yapılan çalışmalar kaçak çalışma kabul edilir. Denetimlerde tespit edilmesi halinde işverene ve yabancıya idari para cezaları uygulanır. Ayrıca yabancı sınır dışı edilebilir.


Çalışma İzni Alabilmesi İçin


Yabancının mesleği, Resmi kurumlarda kayıtlı önceki bilgileri, İşverenin sağlaması gereken yasal şartlarının yeterli olması gereklidir.


Türkiye'de Bir İşverenin Yabancı Personel Çalıştırabilmesi İçin


İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

Devlet ihalesi ile alınan işlerde çalışacak yabancılar hariç olmak üzere şirketler, çalıştıracağı her bir yabancı için en az 5 Türk vatandaşının çalışıyor olması yasal zorunluluktur.


Yabancılara Verilecek Ücret Alt Sınırı


İşverenlerin çalıştıracakları yabancıların mesleklerine ve çalıştıracakları işleregöre ödemesi gereken ücret alt sınırı Bakanlık’ça belirlenmiştir.


İşverenin Ödemesi Gereken Brüt Ücretler


 • Üst düzey yöneticiler, pilotlarve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için; asgari ücretin 6,5 katıdır.
 • Mühendis ve mimarlar ile Birim veya şube müdürleriiçin asgari ücretin 4 katıdır.
 • Öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, masör, masöz, müzisyen, sahne sanatçısı, akrobatve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar için asgari ücretin 3 katıdır.
 • Ev hizmetlerinde, Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1 katı olması gerekmektedir.

Yazar: TürkMahall Danışmanlık