Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştireceğiniz işletmenizin yatırım planının Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması sonucu Yatırım Teşvik Belgeniz oluşturulur. Belgenizde yer alan yerli, ithal, yeni ya da ikinci el makine-teçhizat, yazılım, donanım, ilave istihdam ve bina-inşaat ,ofis , mobilya , ofis araç gereçleri yatırımlarınızı gerçekleştirirken devlet tarafından muafiyet, istisna, kredi ve faiz indirimi gibi destekleri tarafınıza tanımlar.

Yatırım Teşvik Belgesini Nasıl Oluşturuyoruz?

  • İşletmenizi yerinde ziyaret ederek mevcut durum analizi oluşturuyoruz.
  • 10 yıllık yatırım planınızı oluşturuyoruz.
  • Yatırımınızı projelendirerek sistem başvurumuzu yapıyoruz.
  • Bakanlık ile tüm görüşmeleri ve evrak takibi sürecini yürütüyoruz.
  • Yatırım Teşvik Belgenizi onaylatıyoruz.
  • Belge kapsamında yatırım gerçekleştirmelerini yapıyoruz.

Yatırım Teşvik Belgesi Destek Unsurları

Türkiye sınırları içerisinde işletmeniz için yapacağınız yatırımlar, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamınca desteklenmektedir.

Katma Değer Vergisi İstisnası:

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarıiçin kdv ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Vergi İndirimi

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir.

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Faiz veya Kâr Payı Desteği

Faiz veya Kar Payı Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarı kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Yatırım Yeri Tahsisi

Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Yazar: TürkMahall Danışmanlık